Privacybeleid

EPLÚ Management Support, gevestigd aan Uranusplein 7 te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Uranusplein 7, 7521 MC Enschede, +31 53 434 75 67, https://e-plu.nl
Anne Marie Westra-Nijhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van EPLÚ Management Support. Zij is te bereiken via annemariewestra@e-plu.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

EPLÚ Management Support verwerkt persoonsgegevens omdat op haar website persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruikt EPLÚ Management Support social media-plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

EPLÚ Management Support verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

EPLÚ Management Support verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

EPLU neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

EPLÚ Management Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

EPLÚ Management Support verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

EPLÚ Management Support gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EPLÚ Management Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij EPLÚ Management Support een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar annemariewestra@e-plu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, uiterlijk binnen vier weken.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

EPLÚ Management Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail: annemariewestra@e-plu.nl.

Boekvertalingen

Ottie – Ein ganz normaler Hund – vertaler Anne Marie Westra

Ambassadeur Senz°

Ambassadeur senz°, de enige echte stormparaplu

Spreker - Trainer nodig?

Team EPLÚ- sprekers, trainers, gastdocenten, dagvoorzitters die écht het verschil maken: kijk ook op www.teameplu.nl

Tell a business associate

Tell a business associate - informeer je zakenrelatie over de dienstverlening van EPLÚ Management Support en Team EPLÚ